Polarexpeditionen : Andrée och jakten på Nordpolen

The Ice Balloon
Bok av Alec Wilkinson
Det sena 1800-talets upptäckariver drev över tusen polarforskare till det ogästvänliga landskapet. En av dem var den visionäre svenske upptäcktsresanden S.A. Andrée som år 1897 gjorde ett uppmärksammat försök att tillsammans med två kollegor flyga till nordpolen i vätgasballongen Örnen. Sedan blev det tyst. Spekulationerna om vad som hänt forskarna var många. 33 år senare påträffades deras kroppar och dagböcker på isen. När kvarlevorna fördes till Sverige möttes de av ett sällan skådat folkuppbåd och en landssorgsliknande stämning. Alec Wilkinson, medarbetare i New Yorker, skildrar en fascinerande epok med äventyrare och upptäcktsresanden som under outsägliga umbäranden utforskade denna nya kontinent och vars slutpunkt var Andrée-expeditionen. Med deltagarnas egna anteckningar, fotografier och samtida källor berättar han historien den ödesdigra polarfärden.
En bok om upptäckande, äventyr och att bemästra det ouppnåeliga. Under 1800-talets sista hälft ville många forskare och upptäckare komplettera världskartan med att utforska Arktis och Nordpolen. Detta bidrog till att många expeditioner gick iväg i hopp om att få äran att vara först, att får svar på vad som finns på denna mystiska plats och förhoppningsvis ekonomisk vinning. Att bli en hjälte. Den här boken tar upp ett flertal expeditioner som skedde under den här tiden men fokuserar främst på S.A. Andrées polarexpedition. Jag har hört många som inte uppskattade den här boken just för att Wilkinson inte tog upp tillräckligt mycket fakta om Andrée. Men jag uppskattade den allmänna faktan om den här tidsperioden, de andra polarexpeditionerna som utfördes och hur de påverkade varandra. Jag tyckte det gav en bra helhet över den tidsanda och den värld de levde i då.
Men vill man läsa fakta om just Andrée och hans polarexpedition med luftballong finns det andra böcker att läsa som tar upp mer fokuserande fakta. Exempelvis Bea Uusmas bok ”Expeditionen: min kärlekshistoria.”