Everyday Zen

Bok av Joko Beck
En av de mest populära Zen-lärarna som undervisar i väst är Charlotte Joko Beck. Denna bok utgör en Zen-guide som behandlar olika problem i det dagliga livet, relationer, kärlek, arbete, lidande och rädsla. Författaren beskriver hur man kan kombinera jordisk visdom med en andlig upplysning och hur man genom detta kan leva varje ögonblick till fullo och uppleva Zen i alla aspekter i sitt liv.
6 utgåvor
Välj utgåva
Everyday Zen : Love and WorkEngelska - Pocket
ISBN: 9780722534359
Zen im AlltagTyska - Pocket
ISBN: 9783442219612
Everyday Zen: Love and WorkEngelska - Pocket
ISBN: 9780061285899
Everyday Zen : Love and WorkEngelska - E-bok
ISBN: 9780061984303
Everyday Zen: Love & Work - UsedEngelska - Okänt
ISBN: 9780060607340
Zen är en buddhistisk inriktning som har sina rötter i 600-talets Kina. Sitt genomslag i väst fick skolan i samband med nyandlighetens inträde i västvärlden under 1960-talet då dess budskap spreds av populära föredragshållare som Alan Watts. För västerländska öron var det en exotisk och på många sätt smått obegriplig lära som på en gång tycktes säga allt och ingenting. Everyday Zen är en bok som lyckas göra det svåra begripligt.

På ytan framstår läran om Zen som fylld av motsägelser och svårbegripliga diktat. Motsägelser som bäst sammanfattas i ett av Zen-buddhismens mest karaktäristiska inslag, de små gåtorna som kallas för "Koans". En koan är en liten frågeställning utan svar, en slags paradoxer, något att meditera över för att vänja sig vid verklighetens svårfångade natur. En av de mest berömda lyder ungefär, i parafras: "Om ett träd faller i skogen och ingen finns där för att höra det falla, låter det då?". Koans har alltid det gemensamt att det inte går att komma fram till något svar med förnuftsmässiga medel, tanken är att söka ett svar utan ord. En utmaning nog så svår om man som de flesta västerlänningar är uppväxta i ett samhälle vars kultur präglas av tron på rationalism och kausalitet. Det finns dock inga koans i den här boken. Här handlar det istället om lärdomar som går att applicera på en vardag så som den typiskt ser ut exempelvis i Sverige: det är jobb, barn som ska hämtas på dagis och räkningar som ska betalas och så vidare.

Zen och psykologi
Everyday Zen är sammansatt av olika tal och föredrag som hölls av Joko Beck, en amerikansk Zen-lärare som levde mellan 1917-2011. Hon blev känd framför allt för att hon lyckades kombinera Zen med modern psykologi. Det vill säga att hon kunde förmedla lärdomarna från buddhistisk lära med ett språk som var lätt att förstå för amerikaner vana att blicka på sina inre liv genom psykologins glasögon. I den här boken får vi lära oss att kopplingen mellan psykologi och Zen är inte så långsökt som den kanske kan verka. Mindfulness, som är den del av buddhism som väl de flesta i väst kommer i kontakt med, handlar till stora delar om avslappning. Zen och meditation handlar ursprungligen om att utforska de egna inre villkoren - det vill säga en verksamhet som inte alls ligger långt från psykologin.

Vardagliga exempel
Betraktad på ett ytligt plan är det lätt att uppfatta Zen som intellektuellt obegriplig och högtflygande. Det är ironiskt med tanke på att, som den här boken förmedlar, den mest grundläggande idén snarare går ut på att vi ska tänka mindre, att vi inte ska låta våra tankar och förutfattade meningar diktera villkoren för hur vi lever. Att Zen rent praktiskt sen ofta tycks leda oss genom en process av djupa funderingar är passande med tanke på dess paradoxala natur. Men låt inte det skrämma dig. I Everyday Zen lyckas Joko Beck förmedla visdomar från Zen-buddhismen på ett sätt som gör den användbar i vardagen. Hon illustrerar ofta lärosatserna med vardagliga exempel och knyter ihop dem med situationer vi alla kan känna igen oss i. Den som är ute efter en självhjälpsbok kan knappast hitta någon bättre, byggd som den är på en lära som raffinerats under hundratals år.