Livsstrategier : att göra det som fungerar, att göra det viktiga

Life Strategies
Bok av Phil McGraw
Den kända psykologen och TV-profilen Philip C. McGraw, mer känd som Dr Phil, har skrivit en serie med självhjälpsböcker. Boken Angelägenheter är en bok för dem som vill förbättra sitt liv eller vissa områden. I boken finns arbetsuppgifter så läsaren kan sätta nya mål i livet och lägga upp en plan för att uppnå dem.
Dr Phil är en känd psykolog som syns på TV i Sverige och i USA där han i olika program hjälper människor med sina problem. Boken Livsstrategier är en bok i samma anda som TV programmen. Den här boken är en självhjälpsbok vars syfte är att hjälpa läsaren att hitta strategier för att uppfylla sina innersta drömmar.
Boken ingår i en serie självhjälpsböcker. I den här boken finns det arbetsuppgifter som på ett systematiskt sätt ska leda läsaren till att kartlägga viktiga områden i sitt liv. Varje område ska sedan värderas för att se om man är nöjd med det eller om man vill förbättra det. Områdena det handlar om är arbete, familj, karriär, det andliga, ekonomi, vänner, partner, barn och allt annat som är viktigt i en människas liv.
När man kartlagt områdena ett efter ett så får läsaren betygsätta hur angeläget det är att upprätta en plan för att förbättra området. Det märks att författaren är en världsberömd psykolog för inget av de viktigaste livsområdena är glömt och allt är upplagt på ett systematiskt sätt. Det är lätt att följa arbetsuppgifterna och slutligen komma i mål för att upprätta en plan för att förverkliga de mål man har i livet. Det här är en bok för alla som vill ändra på sitt liv, oavsett orsak.