Mannen utan öde

Fatelessness
Bok av Imre Kertész
14-årige György tillhör en sekulariserad judisk familj och känner sig som en vanlig ungrare. Han tillfångatas av polisen och förs till Auschwitz där han blir utvald att leva vidare i lägret. Steg för steg lotsas han in i en ny värld och en ny vardag och han tar det med logisk ro och rättar sig i leden.
De är en ungersk familj som alla andra men deras ursprung är judiskt. För dem själva betyder det ingenting, men staten vill utrota dem. 14-åringen György förstår inte det, men blir snart varse det hemska öde den totalitära regimen vill ge familjen. Han själv skickas till Auschwitz och nu börjar ett liv i smuts, misär, sjukdom och tristess.

Det är som att se något genom en kikare och se varje händelse steg för steg. Berättelsen är saklig och detaljerad och helt fråntagen någon dramaturgi, moralpredikan eller känsloyttring. Allt framstår logiskt. Här beskrivs krasst det som händer Guörgy. Det gör boken om mannen till en fruktansvärd historia, levande och cynisk. En bok man inte glömmer i första taget.