Stressbalansen : omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje

The Stress Solution
Bok av Rangan Chatterjee
"Stressbalansen : omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje" är en informativ och praktisk bok av succéförfattaren Rangan Chatterjee. Här tar han upp en av vår tids största folksjukdomar - stress. Boken behandlar vanliga symptom och de negativa långsiktiga effekterna av stress. Majoriteten av boken består av handfasta råd för att reducera stressen.
Stressbalansen: omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje.
I den här boken tar författaren oss med på en inre resa för att påverka våra liv till det bättre. Vi får praktiska råd hur vi rent konkret kan göra för att hantera till exempel stress bättre. Med en mjukhet och ödmjukhet tar Chatterjee oss med på vår egna resa, respektfullt lyfter han fram att även små förändringar förbättrar vår livskvalitet.

Det här är en bok för de som vill ha förändring och som behöver handfasta råd. Det är även en bok för de som tvivlar på att förändring kan ske även med små insatser. Jag rekommenderar den åt alla, både privatpersoner och branschfolk har nytta av den.
"Stressbalansen : omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje" är en mycket viktig bok av succéförfattaren Rangan Chatterjee. Här belyser han de negativa effekterna av stress och presenterar enkla råd för att minska stressen i våra liv. Boken var för mig en riktig ögonöppnare och jag tror att många skulle må bra av att läsa denna.

Stress är en av vår tids största folksjukdomar. Det är ett av de största hälsoproblemen i dagens samhälle och kostar enorma summor för sjukvården. Problemet med stress är att många inte anser att det är en sjukdom. Många tycker till och med att det kan vara något positivt att vara stressad och visa omvärlden att du har mycket för dig. Problemen uppstår dock vid långvarig stress eller när symptomen ignoreras. För i de flesta fall ignorerar personerna de tidiga symptomen, vilket kan få farliga konsekvenser. Boken tar upp hur du kan vara uppmärksam på symptom som bland annat ångest, sömnproblem, magont, minskad sexlust, huvudvärk, minnesförlust och högt blodtryck. Många känner igen dessa symptom, men det är alltför vanligt att acceptera dem som en del av den hektiska vardagen. Vid långvarig ignorans av dessa kan kroppen och psyket skadas allvarligt och du blir sjuk av stressen. Detta är vad författaren kallar för vår tids tysta epidemi.

Det bästa med boken är att den detaljerat beskriver hur man steg för steg kan minska stressen eller ta itu med den. Den tar upp fyra olika områden - syfte, relationer, kropp och sinne. Inom varje kategori beskriver författaren hur man kan arbeta med problem. Ofta handlar det om enkla handfasta råd som går att applicera i vardagen på en gång. Det kan exempelvis handla om skärmfri egentid, mer beröring, effektiv morgonrutin kostråd, spendera tid i naturen och mycket annat. En av de stora fördelarna med boken är att den är fri från floskler och pekpinnar. Den lägger betoning på att ingen behöver följa alla tips, utan det handlar om att hitta en balans.

Det är en viktig bok som bör läsas av personer som känner sig stressade eller har någon i sin närhet som gör det. Med andra ord är det en bok som passar de allra flesta.