Pure, White, and Deadly

Bok av John Yudkin
På ett vardagsspråkligt sätt och med hjälp av diverse vetenskapliga bevis utforskar professor Yudkin socker från alla håll och vinklar. Är brunt socker bättre än vitt? Behöver vi verkligen socker? Vad händer när vi konsumerar socker, och vilka långsiktiga konsekvenser kan vår dagliga konsumtion av socker ha på vår hälsa?
Pure, White and Deadly: How Sugar Is Killing Us and What We Can Do to stop It släpptes för första gången 1972 och är skriven av den brittiska författaren och kostrådgivaren John Yudkin. Under tiden då denna bok släpptes var det allmänt accepterat att den oroande ökningen av förekomsten av koronar hjärtsjukdom berodde på överdriven konsumtion av animaliskt fett. Yudkin trodde att denna uppfattning var fel och trodde istället att den riktiga orsaken till denna kraftiga ökning var konsumtionen av socker. Yudkin hävdar i denna bok att stora doser av sackaros, en typ av socker, bidrar till en metabolisk störning som har flera oönskade konsekvenser på vår hälsa och vårt välmående.

Denna bok var den första publikationen av en forskare som förutsåg de negativa hälsoeffekterna, särskilt i samband med fetma och hjärtsjukdomar, av allmänhetens ökade sockerkonsumtion. När boken släpptes satt Yudkin i den rådgivande kommittén för det brittiska hälsodepartementet. I det sista stycket av bokens första kapitlet nämner Yudkin sin avsikt med boken: ”Jag hoppas att när du har läst den här boken så har jag övertygat dig om att socker är väldigt, väldigt farligt.”

Detta är en väldigt intressant bok som än idag är väldigt relevant. För den med ett intresse i hälsa och kosthållning är denna bok ett måste!