13 Things That Don't Make Sense

Michael Brooks
Vilka är vetenskapens just nu mest gåtfulla frågeställningar? 13 Things That Don't Make Sense tar på ett lättförståeligt sätt upp olika ingångsvinklar till några av nutidens mest förvirrande vetenskapliga frågor. Har vi en fri vilja? Har universums fysiska lagar alltid fungerat på samma sätt? Finns placeboeffekten på riktigt och förstår vi den överhuvudtaget?
5 utgåvor
Välj utgåva
13 Things That Don't Make SenseEngelska - Pocket
ISBN: 9781861976475
13 Things That Don't Make SenseEngelska - E-bok
ISBN: 9781847651303
13 things that dont make senseEngelska - Okänt
ISBN: 9780385526739
Författaren Michael Brooks tar i den här boken fasta på idén att vetenskapen är som mest intressant där vi förstår som minst. I 13 Things That Don't Make Sense handlar det just om vetenskapliga problem vi förstår mycket lite av. Vi kan bara redogöra för 4 % av universums totala massa, vad består övriga 96 % av? Har vi en fri vilja? Om vi i själva verket inte lyckats bevisa att placeboeffekten fungerar, varför är den då ett grundläggande koncept i den medicinska vetenskapen? Dessa och ytterligare ett tiotal frågor diskuteras på ett tankeväckande vis i den här boken.

Full av frågor - och fakta
Visste du till exempel att den smärtstillande medicinen Valium inte fungerar om personen som får den inte vet om det? Eller att impulsen för att, till exempel, röra din arm uppstår i ditt huvud många millisekunder innan du medvetet fattar beslutet att röra kroppsdelen? Enligt Brooks hänger mänsklighetens framtida framgångar inom vetenskapen på vår förmåga att identifiera områdena vi inte förstår. Det är hur väl vi lyckas ställa frågor som avgör vilken typ av svar vi kommer att få.

13 Things That Don't Make Sense är utmärkt läsning för den som är intresserad av vetenskapliga frågor, oavsett om intresset ligger på lekmanna- eller proffsnivå. Det är visserligen många komplicerade koncept som gås igenom i boken men de förankras alltid i exempel och liknelser som är enkla att förstå även om man saknar examen i fysik. Det gäller inte minst när det handlar om de mer komplicerade ämnen boken tar upp. Det finns till exempel ett kapitel som diskuterar möjligheten att fysikens grundlagar kan ha förändrats på avgörande vis vid flera tillfällen under universums existens. Ett kapitel som hade varit nog så svårt att ta sig igenom om det inte vore för Brooks trygga hand.