Närvara : stärkt självförtroende med kroppens hjälp

Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges
Amy Cuddy