The Sisters of the Winter Wood

Bok av Rena Rossner
Detta är en historia om två judiska systrar som bor i gränsområdet mellan Moldavien och Ukraina under tidigt 1900. Flickorna och deras föräldrar bor i en liten by som ligger nära en magisk skog. Föräldrarna blir tvungna ge sig ut på en resa till en annan närliggande by. Men innan de lämnar berättar mamman att flickorna inte är enbart människor. Denna upptäckt leder till stor förvirring hos flickorna men också att ett antal personer försöker utnyttja flickorna.

Jag uppskattar denna berättelse väldigt mycket. Jag uppskattar de judiska och öststatsinslag som författaren väver in i historian. Jag uppskattar även de magiska inslagen i berättelse som sker parallellt med den icke-magiska och medmänskliga historia. Om man har lite förståelse för vad som sker i området under tidigt 1900 så får berättelsen ytterligare djup.

Som sammanfattning kan är allt jag kan säga läs denna fina bok!