Om det politiska

On the Political
Bok av Chantal Mouffe
Politik har blivit allt mer konsensusbetonat men också byråkratiserad och hamnat allt längre från människor. Vad finns det för faror och vad leder konsensuspolitik till för problem? Chantal Mouffe ger svar och kommer med lösningar. För när det politiska samtalet blir allt mer snävt kommer farliga motreaktioner i ett postpolitiskt samhälle.
Politik fascinerar många och det går inte att komma ifrån att det är mer än ett aktuellt ämne. Det kan dock vara svårt att få grepp om politiska diskussioner och begrepp.
Chantal Mouffe är en framstående teoretiker som nu är över 70 år och sett världen förändras ur ett politiskt perspektiv. Hon analyserar samtiden men förklarar även hur det politiska samtalet kan lyftas. Chantal Mouffe tror inte på konsensuspolitik, hon tror på att politik måste innehålla konflikter men samtidigt utan att övergå till strider. Det finns enligt henne en skillnad mellan det politiska och politik vilket förklaras och ger nya insikter.

Den liberala marknadsekonomin och drömmen om kosmopolitisk liberal världsordning skulle bli den nya vägen framåt. Människor skulle gå från nationell tillhörighet till en global medborgare. Men blev det så? Inte riktigt, politiken har blivit global men inte människors identitet. Få skulle nog säga att de är européer och inte svenskar. Politiska beslut fattas nu på internationell nivå vilket leder till att nationell politik och ekonomi inte längre styrs fullt ut av nationella regeringar.
Demokrati och har också kommit att bli synonymt med västerländsk liberal demokrati som inte tar hänsyn till andra möjliga alternativ.
Chantal Mouffe problematiserar fenomenet och visar på hur Europa blir allt mer nationalistisk och nya partier, framför allt högerpopulistiska växer.

Det som är det bästa med "Om det politiska" är att man inte behöver vara insatt i politik för att kunna tillgodogöra sig boken. Chantal Mouffe reder snarare ut begrepp och ger läsaren möjlighet att förstå nutidens politik och utmaningar. Det är också få som dristar sig på att våga ge lösningar vilket inte Chantal Mouffe drar sig för. Hon tar ner politiska teorier från abstrakta och komplicerade till begriplig nivå och uppmuntrar läsaren att våga ge sig in i det politiska. För visst vore det trevligt om det politiska samtalet kunde lyftas från den nivån som vi ser idag?