Kritik av omdömeskraften

Critique of judgment
Bok av Immanuel Kant
Kant fullbordar här det projekt han påbörjat ett decennium tidigare. Denna "tredje kritik" knyter ihop de två första på så sätt att den behandlar alla slags omdömen, alltså inte enbart kunskapsomdömen eller moraliska omdömen. Därigenom kan omdömeskraften överhuvudtaget sägas bli utpekad som det teoretiska och praktiska förnuftets gemensamma rot. Kritik av omdömeskraften, som Kant gav ut 1790, har tidigare inte varit översatt till svenska. I den svenska översättningen ingår också Kants första version av verkets inledning, som han själv inte publicerade men som senare blivit mycket omdiskuterad. I verkets första del behandlar Kant frågan om smakomdömets natur, om det sköna och det sublima, om geniet, den sköna konsten och de estetiska idéerna. I den andra delen undersöks i vad mån vi kan förstå naturen som en ändamålsenlig helhet, och vilken plats människan och hennes moraliska bestämmelse intar i förhållande till naturen. Den fråga som Kant ställer om smakomdömets autonomi, om det estetiska fältets förhållande till kunskapen och moralen, ligger till grund för begreppet estetik som det utvecklats från romantiken fram till modernismen. Kritik av omdömeskraften är förordet till konstens och estetikens modernitet, och dess fråga om huruvida estetiken kan utgöra en grund för de övriga fälten, eller om det är en sidoordnad del med sina egna självständiga principer, har aldrig upphört att alstra nya svar. Samtidigt är Kants idéer om teleologiska omdömens oumbärliga roll i förståelsen och utforskandet av den organiska naturen långtifrån ett naivt övertaget arv från traditionen, utan vilar på det kritiska tänkandets grund, och har på senare tid rönt förnyat intresse inom biologins filosofi. På så sätt tillhör Kants text och den problematik den öppnat ingalunda historien, utan i högsta grad fortfarande framtiden.
57 utgåvor
Välj utgåva
Kritik av omdömeskraftenSvenska - Inbunden
ISBN: 9789172350267
Arvostelukyvyn kritiikkiFinska - Inbunden
ISBN: 9789524954631
Kritikk av dømmekraftenNorska - Okänt
ISBN: 9788253017198
Kritik der UrteilskraftTyska - Inbunden
ISBN: 9783730602164
Critique of the Power of JudgmentEngelska - E-bok
ISBN: 9781107083967
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783843041102
Critique of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9780872200258
Critique of JudgementEngelska - Pocket
ISBN: 9780486445434
Critique of JudgementEngelska - Pocket
ISBN: 9780028475004
Critique of JudgementEngelska - Pocket
ISBN: 9780199552467
Critique of the Power of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9780521348928
Critique of JudgementE-bok
ISBN: 9781439107348
Critique of the Power of JudgmentOkänt
ISBN: 9781107157040
Critique Of JudgmentEngelska - Inbunden
ISBN: 9780342837731
Kritik Der UrteilskraftEngelska - Pocket
ISBN: 9783150010266
Critique of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9781602065420
Critique of the Power of JudgmentEngelska - E-bok
ISBN: 9780511251665
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783518276570
Critique of JudgmentEngelska - E-bok
ISBN: 9780486122205
Kritik Der UrteilskraftTyska - Inbunden
ISBN: 9781359867094
Kritik Der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9781375909297
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9781484049204
Kritik Der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9780274478088
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783787319480
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783743470682
Kritik Der UrteilskraftEngelska - Pocket
ISBN: 9781176759862
Kritik der UrteilskraftTyska - E-bok
ISBN: 9783787320691
Critique of the Power of JudgmentEngelska - Inbunden
ISBN: 9780521344470
Kritik Der UrteilskraftTyska - Inbunden
ISBN: 9780274478095
Kritik Der UrteilskraftTyska - Inbunden
ISBN: 9783847253327
Kritik Der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783842420458
Kant, Immanuel: Critique of JudgementEngelska - Okänt
ISBN: 9781420934922
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9783843065474
The Critique of Judgement
ISBN: 9781515436805
The Critique of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9781573928373
Kritik der UrteilskraftTyska - Inbunden
ISBN: 9783843015806
The Critique of Judgement (Dodo Press)Engelska - Pocket
ISBN: 9781409968139
Critique of JudgmentEngelska - E-bok
ISBN: 9781420965063
Critique of JudgmentEngelska - Inbunden
ISBN: 9780344881480
Critique of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9780342837724
Kritik der UrteilskraftTyska - Pocket
ISBN: 9780342670413
Critique of JudgementEngelska - E-bok
ISBN: 9780599910133
Critique of JudgementEngelska - E-bok
ISBN: 9780191517433
Critique of JudgementEngelska - E-bok
ISBN: 9781420905809
Critique of JudgementEngelska - E-bok
ISBN: 9780191604836
Critique of JudgmentEngelska - Pocket
ISBN: 9780344881473
Kritik der urteilskraft
ISBN: 9780342670420
Critique of judgmentEngelska - Inbunden
ISBN: 9780872200265
Critique of judgement
ISBN: 9781515416258
Critique of judgment
ISBN: 9781515407584
The critique of judgement
ISBN: 9781604592733
Critique of judgementEngelska - E-bok
ISBN: 9781633840362
Critique of judgment
ISBN: 9781297510472
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Amazon.se
Nybliven Amazon Associate Klicka på "Till butik" för att se priset
Plusbok
177 kr + 40 frakt
Ej verifierad butik
Kritik av omdömeskraften
177 kr
Bokextra
196 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Kritik av omdömeskraften
196 kr
CampusBokhandeln
212 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Kritik av omdömeskraften
212 kr
Kritik av omdömeskraften
212 kr
Kritik av omdömeskraften
212 kr
Ginza
219 kr + 39 frakt
Adlibris
228 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt
Bokus
228 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt
Book Outlet
247 kr fri frakt
Akademibokhandeln
249 kr
Laddar in senaste priserna...
+ 29 frakt
Ej verifierad butik
Kritik av omdömeskraften
249 kr
Bokbörsen (begagnade böcker)
278 kr + 59 frakt