Klimatkrig : varför människor dödar varandra på 2000-talet

Climate Wars
Bok av Welzer Harald Welzer
I vissa fall, som i kriget i Sudan, är sambandet direkt, omedelbart gripbart. I många andra sammanhang där våld förekommer i dag - inbördes- och utnötningskrig, terrorism, illegal invandring, gränskonflikter, oroligheter och uppror - finns bara en indirekt koppling mellan klimateffekter och miljökonflikter, och då framför allt på så sätt att klimatuppvärmningen fördjupar den globala ojämlikheten i fråga om livssituation och överlevnadsmöjligheter, genom att den drabbar samhällen på högst olika sätt. Man kan idag inte veta vilka folkvandringar upptinandet av permafrostområden i Sibirien kommer att sätta i gång eller vilket våld översvämningen av en megastad eller ett helt land kommer att utlösa. De framtidsscenarier som väcker allmänhetens oro vilar på data från det förflutna, och på samma sätt redogör Harald Welzer i denna bok för hur och varför våld spridits i det förflutna och utövas i samtiden, för att kunna bedöma vilken framtid våldet har på 2000-talet. Harald Welzer är direktör för Center for Interdisciplinary Memory Research vid Kulturwissenschaftliches Institut i Essen och professor i socialpsykologi. Daidalos har tidigare gett ut hans uppmärksammade bok Gärningsmän. Hur helt vanliga män blir massmördare.