Personality plus

Bok av Florence Littauer
Det finns bara en du Personality Plus betraktar var och en av oss som en individuell blandning av de fyra grundläggande personlighetstyperna och bjuder in oss att lära känna våra verkliga innersta jag innan vi ger oss in på att försöka förändra det som syns på ytan. Var börjar vi? Med den här boken får du en snabb psykologilektion i ett enkelt och lättsamt format där du kommer att: 1. Undersöka dina styrkor och svagheter och lära dig hur du kan framhäva dina positiva sidor och slipa bort de negativa. 2. Förstå andra människor och inse att de inte har fel, bara för att de är annorlunda. För att hitta vårt eget råmaterial och förstå vår egen grundläggande natur kommer vi att undersöka de personlighets- eller karaktärs grupper som först kategoriserades av Hippokrates för tvåtusen fyrahundra år sedan. Vi kommer att ha roligt tillsammans med sangvinikern med sin smittande entusiasm. Vi kommer att få en bättre insikt i melankolikerns allvar och se hans strävan efter perfektion i allt. Vi fortsätter sedan med kolerikern, den borne ledaren. Och vi får koppla av tillsammans med flegmatikern som har försonats med livet. Oavsett vem vi är har vi någonting att lära av var och en av dessa personlighetstyper. Var börjar du? Gör testet, som finns i boken, så att du vet vilken personlighetstyp du är eller vilka kombinationer av personlighetstyper du är. I boken finns även en översikt över vilka styrkor respektive personlighetstyp har. När du känner till dina fördelar - se då till att använda dig av dem. De fyra personligheterna enligt Hippokrates (ca. 400 f.Kr.) Den populära personligheten: Sangvinikern Rolig, utåtriktad, optimistisk ... fast oorganiserad och alltför pratsam Den kraftfulla personligheten: Kolerikern Målinriktad, född till ledare, självsäker ... fast dominant och okänslig Den perfekta personligheten: Melankolikern Djupsinnig, eftertänksam, organiserad ... fast negativ och ofta deprimerad Den fredliga personligheten: Flegmatikern Vänlig, lättsam, anpassningsbar ... fast obeslutsam och omotiverad