Att sluta med psykofarmaka : handbok för förskrivare, behandlare, patienter och deras anhöriga

Psychiatric Drug Withdrawal
Bok av MD Peter R. Breggin
Psykofarmaka är väsentligt mer farliga än vi någonsin har fått veta av läkarna som skriver ut dem. Det är psykiatrikern Peter R. Breggins djupa övertygelse sedan decennier tillbaka. Därför har han skrivit Att sluta med psykofarmaka, den första allmänt tillgäng liga och heltäckande handboken i ämnet. Den ger nödvändig och detaljerad information om när en minskning eller utsättning av psykofarmaka lämpligast kan inledas och hur detta kan åstadkommas så säkert, snabbt och problemfritt som möjligt. "Breggins bok är mycket viktig. Den borde vara obliga to risk läsning för alla läkare som använder psykofarmaka." Peter C. Gøtzsche, chef för Nordic Cochrane Center "Peter Breggins bok fyller ett stort behov och bör läsas av alla psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, terapeuter, patienter och anhöriga till patienter." Kathleen Wheeler, PhD och professor "Jag vet ingen annan informationskälla om detta ämne som är lika lättfatt ligt och överskådligt skriven." Douglas C. Smith, MD, psykiatriker, f.d. klinikchef Peter R. Breggin är psykiatriker, verksam på en privat mottagning i New York. Han har publicerat över 40 referentgranskade vetenskapliga artiklar och ett tjugotal fackböcker. Bland de senare kan nämnas Toxic Psychiatry (1991), Talking Back to Ritalin (2001), Anti depressant Fact Book (2001), Your Drug May Be Your Problem (2007), Medication Madness: The Role of Psychiatric Drugs in Cases of Violence, Suicide, and Crime (2008). Att sluta med psyko farmaka är den första av författarens böcker som översatts till svenska.
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt