Handlingar Rörande Skandinaviens Historia. Kronologiskt Register Öfver De Första 20 Delarne, Upprättade Af B.E. Hildebrand. Alphabetiskt Register Öfve

Bok av Bror Emil Hildebrand och Kungligt Samfund För Utgivande Av Hands m.fl.