The Prince and the Dressmaker

Bok av Jen Wang
Prince Sebastian has a secret. At night he puts on daring dresses and takes Paris by storm as the fabulous Lady Crystallia. Sebastian's secret weapon (and best friend) is the brilliant dressmaker Frances. But how long can Frances defer her dreams to protect a friend?
Det här är verkligen en vacker bok! Berättelsen och bilderna skapar tillsammans en trollbindande roman om att våga vara sig själv trots att det är riskfullt. Vi får ta del av Sebastians och Frances vänskap, deras drömmar och rädslor. Det är underbart.