Kognitiv psykologi : processer och störning

An Introduction to Cognitive Psychology
Bok av David Groome
Hjärnan är vårt inre universum. Hjärnans komplexa funktioner är i dag till stor del, men inte helt, kartlagda. Kognitiv psykologi - processer och störningar beskriver vad forskningen hittills kommit fram till när det gäller grundläggande kognitiva funktioner som uppmärksamhet, varseblivning, inlärning och minne samt tänkande och språk. Författarna går systematiskt igenom de olika funktionssystemen. Först beskrivs de normala funktionerna, därefter behandlas störningar och funktionsbortfall i systemet, t.ex. efter en hjärnskada eller vid sjukdom. Boken ger på detta sätt en grundlig introduktion i hur hjärnans olika funktioner är uppbyggda, och visar hur denna kunskap tillkommit genom studier av specifika symtom på skador i olika delar av hjärnan. Boken innehåller en omfattande ordlista över centrala begrepp och en mängd illustrationer som konkretiserar och exemplifierar de processer som beskrivs. Varje kapitel avslutas dessutom med en sammanfattning och en förteckning över rekommenderad litteratur för den som vill läsa mer. Kognitiv psykologi - processer och störningar vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom olika beteendevetenskaper där man behöver kunskaper om grundläggande kognitiva processer och vad som händer när dessa system skadas.
13 utgåvor
Välj utgåva
Kognitiv psykologi : processer och störningSvenska - Inbunden
ISBN: 9789144048857
An Introduction to Cognitive PsychologyEngelska - Inbunden
ISBN: 9781848720916
An Introduction to Applied Cognitive PsychologyEngelska - Inbunden
ISBN: 9781138840126
An Introduction to Applied Cognitive PsychologyEngelska - Pocket
ISBN: 9781138840133
Introduction to Cognitive PsychologyEngelska - E-bok
ISBN: 9781317976097
Introduction to Applied Cognitive PsychologyEngelska - E-bok
ISBN: 9781317556527
Introduction to Applied Cognitive PsychologyEngelska - E-bok
ISBN: 9781317556510
An introduction to cognitive psychology - David GroomeEngelska - Okänt
ISBN: 9780863776403
An introduction to cognitive psychology - David GroomeEngelska - Okänt
ISBN: 9781841695440
introduction to cognitive psychologyEngelska - E-bok
ISBN: 9780203977989
Riktigt trevlig bok att läsa som är fylld av intressant fakta. En perfekt bok för dig som vill lära dig mer om kognitiv psykologi. Den är lätt att förstå och har alltid en sammanfattning islutet av varje kapitel