Därför funkar meditation : hur buddhismen kan hjälpa dig till ett sannare liv

Why Buddhism is True
Robert Wright

Människans hjärna är uppbyggd för att vi ska överleva, vilket innebär att den i dagens samhälle får utstå oändligt många intryck som riggar våra sinnen för oro, depression och ångest. I ett högteknologiskt samhälle har människan glömt bort teknikerna som får oss att släppa känslor. Vad är det för tekniker? Svaret är meditation och den här tekniken har sitt ursprung i buddhismen.

9 utgåvor
Välj utgåva
Derfor er buddhismen sandDanska - Inbunden
ISBN: 9788740620795
Why Buddhism is TrueEngelska - Inbunden
ISBN: 9781439195451
Why Buddhism is TrueEngelska - Ljudbok
ISBN: 9781508235408
Why Buddhism is TrueEngelska - E-bok
ISBN: 9781439195475
Why Buddhism is true - Used
ISBN: 9781501192067
Betyg saknas
Meditation har blivit ett globalt och populärt fenomen tack vare mindfulness-trenden. Den här boken handlar dock inte om den förhållandevis lättsamma typ av meditation som ofta åsyftas när det pratas om mindfulness. I ovan nämnda bok av Robert Wright tas ett vetenskapligt grepp om varför och hur meditation funkar. Boken innefattar också en tämligen omfattande analys av vad buddhismen har att säga om vårt själsliga tillstånd.

Icke-religiösa läsare, och dit hör väl de flesta läsarna i Sverige, kan måhända skrämmas bort av boktitelns syftning till buddhismen. Wright har dock den goda smaken att inte gå in djupare på buddhismens metafysiska anspråk. Förvänta dig därför inte några pseudovetenskapliga resonemang kring reinkarnation eller andra andliga begrepp. Här handlar det om de rent vetenskapliga och konkreta resultat som meditation kan leda till. Författaren talar inte så mycket med religiösa företrädare, iallafall inte som representanter för en religiös övertygelse. Däremot får man i boken läsa mycket om vad neuropsykologin och vetenskapen säger om meditationens effekter.

Det finns en hel del spännande att hämta i den här boken. Ta till exempel meditatören som mediterat i mer än 30 000 timmar och vars hjärna i en MRI-scanner visar sig ha extremt låg aktivitet så länge han inte själv aktivt tänker. Kanske låter skrämmande för den som inte har erfarenhet av meditation - men det handlar om att få tyst på ett brus som när vi reflekterar över det egentligen mest plågar oss. Det finns gott om andra vetenskapliga resultat att ta del av här. Till exempel finns det effekter av meditation som stämmer väl in på de resultat som funnits inom neurovetenskapen som visar att våra psyken i mångt och mycket består av moduler. Vetenskapliga resultat som stöds av erfarenheter som otaliga meditatörer har gemensamt. Just de erfarenhetsbaserade delarna pekar på de kanske mest intressanta delarna av den här boken.

Meditation är på många sätt att betrakta som en slags metafysisk forskning. Med visst fog går det att hävda att buddhistiska och hinduistiska munkar ägnat sig åt en slags mental forskning som den etablerade vetenskapen inte har redskapen att ägna sig åt ännu. Huruvida resultaten av forskningen verkligen är sanna i traditionell mening återstår att se. Det är i vilket fall helt klart spännande att läsa hur verkligheten beskrivs av någon som spenderat tusentals timmar åt introspektion. Eller höra någonting om hur en van meditatör ser på verkligheten.

"Därför funkar meditation" av Robert Wright är en bra bok för personer som är intresserade av psykologi, neurovetenskap, meditation eller religion. Den överlappar med andra ord många olika ämnesområden och är en av få böcker som tar avstamp i religiösa övertygelser utan att landa i ovetenskapligt svammel.