Healingkoden : sex minuter för att läka orsaken till dina problem med hälsa

The Healing Code : 6 minutes to heal the source of your health, success or relationship issue
Bok av Alex Loyd
En stor del av alla våra sjukdomar och fysiska besvär kan lindras med hjälp av en healingkod. Denna healingkod sätter igång processer i kroppens eget nervsystem och immunförsvar. Hela 95 procent av alla fysiska besvär kan lindras med hjälp av denna healingkod enligt doktor Loyd och det tar enbart ett par minuter.