Dansa med hästar

Dancing with Horses
Bok av Klaus Ferdinand Hempfling
Boken Dansa med Hästar skriven av dansaren, ryttaren, hästtränaren och instruktören Klaus Ferdiand Hempfling är en mångfacetterad bok som inte låter sig kategoriseras så lätt. Boken är en filosofisk instruktionsbok om hur läsaren kan förbättra sin kommunikationsförmåga och ridning samt få ett ömsesidigt samarbete med hästen. Boken är rik på vackra och instruktiva bilder.
Den här boken berättar på enkelt sätt hur man ska få en relation till hästen utan att dominera den med straff och tvång. Det handlar om att bygga upp förtroende och samspel mellan häst och människa. Namnet på boken, Dansa med hästar, syftar på den lätthet i kommunikationen med hästar som författaren menar finns för alla att hitta. Författaren är själv i grunden dansare varför han också har en stor medvetenhet om kroppsspråket och dess inverkan på all kommunikation.

Det finns många vackra bilder i boken som var och en på sitt sätt bidrar till att förklara det som Klaus Ferdinand Hempfling försöker berätta om. Boken är informativ, instruktiv och berättar om nya former av traditionell hästträning och ömsesidig kommunikation mellan häst och människa.
Detta är boken som gav Klaus Ferdinand Hempflings sitt genombrott inom hästvärlden. Härefter har inget varit sig likt i Europa bland hästbitna människor. Bilderna harmonierar väl med vad författaren försöker förmedla. Det har resulterat i att författaren bildat skola för ett nytt sätt att närma sig hästen och ett nytt sätt att föra den till högre skolning. Men på samma gång för den även läsaren till en högre medvetenhet om kommunikation som sker på ett subtilt sätt, inte bara mellan häst och människa utan också människor emellan. En vacker bok, med vackra bilder och ett fint sätt att förbättra läsarens kommunikationsförmåga till hästar.