Mistakes Were Made

Bok av Elliot Aronson och Carol Tavris
I denna skrämmande insiktsfulla och engagerande bok får läsaren en titt på hur hjärnan är kopplad till självförsvar. När vi gör misstag måste vi lugna den kognitiva dissonansen som kramar våra känslor av egenvärde. Detta resulterar i att vi befriar oss själva från ansvar och återställer en tro att vi är smarta, moraliska och rättvisa.
Mistakes Were Made (But Not by Me) är en populärpsykologisk bok skriven av socialpsykologerna Carol Tavris och Elliot Aronson. Den publicerades för första gången 2007. Boken handlar om kognitiv dissonans, bekräftelsebias och andra kognitiva fördomar. Författarna använder dessa psykologiska teorier för att illustrera hur förövarna och mottagarna av dessa skadliga handlingar motiverar och rationaliserar deras beteenden. Förnekande, tystna och vägrande att ta ansvar för dåligt beteende plågar alla mänskliga relationer och konversationer. Än värre är det faktum att de flesta människor inte är medvetna om deras egna skadliga beteenden. Bokens syfte är att upplysa läsaren om dess egna beteenden och hur en kan skärpa dessa färdigheter för att lindra många av de dysfunktionella relationer och förhållande som orsakas av destruktiva och omedvetna handlingar.

Med stöd av många års forskning erbjuder denna bok en fascinerande förklaring av självbedrägeri, hur det fungerar, skadan det kan orsaka och hur vi kan övervinna det. Efter att ha läst denna bok kommer du aldrig att kunna skylla ifrån dig skulden på samma sätt igen. För ,mig personligen var denna bok väldigt upplysande. Att de vardagliga handlingar som vi inte ens tänker på, som för oss bara är en simpel vana, kan vara så skadliga och självdestruktiva kunde jag aldrig tänka mig. Varje kapitel erbjuder en ny insyn i våra handlingar och konsekvenserna som följer. Denna bok får läsaren att vilja förbättra sig själv på en gång, för både sig själv och för samhällets skull.