Övergivet : en fotografisk resa till platser som lämnats åt sitt öde

Abandoned Places
Bok av Kieron Connolly
Från den förbjudna zonen i Tjernobyl till Aralsjöns saltsjuka slätter och från en ekande tom teater i Detroit till kalla krigets ödelagda bunkrar. Med 150 dramatiska och fängslande fotografier berättas här historier om övergivna platser från jordens alla hörn. Om du någon gång undrat hur världen skulle te sig om människorna skulle utplånas från jordens yta så ger dig fotografierna i den här boken en konkret bild. Kanske är det också just den kittlande tanken på människans fall som gör dessa bilder så oerhört fängslande. Det är en stark estetisk upplevelse som skapas av kombinationen döden, förfallet, imponerande byggnadsverk och absolut glömska. Det sägs att inget bevarar en byggnad lika väl som total försummelse. När ingen bryr sig om att fixa till, bygga om, renovera eller riva så faller byggnaden så småningom i glömska och bevaras för eftervärlden som en ruin över svunna tider och andra liv. Den här boken är ett dokument över sådana ruiner.
Jag tycker verkligen om boken! Det är väldigt intressant att se hur platser som är övergiva verkligen lever sitt eget liv. Jag gillar att det står en liten faktatext till varje bild och fotografierna är väldigt fina! Det är en rolig bok att bläddra i då och då när man har lite tid över.