80/20-regeln Hemligheten med att uppnå mer med mindre

The 80/20 principle : the secret of achieving more with less
Bok av Richard Koch
80/20-REGELN är en modern klassiker som har hjälpt hundratusentals människor att uppnå mer med mindre, i både deras privata och professionella liv - nu äntligen på svenska! Enligt den välkända 80/20-regeln, den så kallade Paretoprincipen, står cirka 20 procent av orsakerna för cirka 80 procent av verkan. Det finns alltså en empiriskt belagd obalans mellan orsaker och resultat, input och output, ansträngning och belöning. Detta betyder exempelvis att 80 procent av det du presterar i ditt arbete kommer från 20 procent av den tid du använder, att 20 procent av ett företags produkter står för 80 procent av försäljningsvärdet, eller att du använder 20 procent av dina kläder 80 procent av tiden. Läs mer I den här boken visar författaren hur vi genom att förstå och tillämpa 80/20-regeln kan åstadkomma mycket mer med mycket mindre. Varje människa kan bli effektivare och lyckligare, varje vinstdrivande företag kan bli mer lönsamt och varje typ av organisation kan nå bättre resultat - genom att omfördela resurser från improduktiv till produktiv användning och hitta sätt att göra de improduktiva resurserna mer effektiva. 80/20-regeln går emot vår intuition. Vi har en tendens att förvänta oss att alla orsaker är ungefär lika betydelsefulla. Och naturligtvis är det så ibland - men oftast inte! Det finns ett enormt utrymme för förbättringar om vi vägrar att acceptera status quo. Då kan vi minska slöseriet med våra resurser och vår tid, vi kan lära oss att se skogen och inte bara träd. Om författarna Richard Koch är affärsman, entreprenör och författare. Han har skrivit ett flertal internationellt framgångsrika böcker inom management-området. Karin Ashing är översättare.
17 utgåvor