Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness

Letting Everything Become Your Teacher
Bok av Jon Kabat-Zinn
En bok för nybörjare om mindfulness och medveten närvaro. I hundra korta texter, en för varje sida, presenteras en tänkvärd text eller övning man själv kan tillämpa i vardagen. Författaren är läkare och forskar om samspelet mellan kropp och medvetande. Han arbetar med mindfulness inom sjukvården i USA och har skrivit flera böcker om ämnet.
En innehållsrik bok i litet format med hundra små tänkvärda punkter, en för varje sida. Det här är en lättillgänglig bok om mindfulness och att vara närvarande i ögonblicket. Jag tänker mig att boken inte är en sådan man läser från pärm till pärm, utan att det snarare är så att man läser, tar till sig och tillämpar ett par punkter i taget, så att de har effekt i ens vardag.

Vissa punkter känns banala och ganska självklara, men som med så mycket annat: Gör vi verkligen det som står? Som att stanna upp ibland och bara observera. Vi har läst det tipset till leda, men det hjälper inte att läsa om man låter det stanna på boksidorna. Visst kanske det är lättare att stanna upp när man ser en vacker blomma, hör en fågelsång eller kommer till havet just när solen går ner, men det är även de vardagliga situationerna vi behöver stanna upp i. Se hur diskmedlet bubblar på vattenytan, vara närvarande när det rasslar i dammsugarslangen av allt grus man suger upp etc. Tänkvärd bok!