Physics of the Impossible

Bok av Michio Kaku
Michio Kaku är en teoretisk fysiker som tar upp svåra ämnen som UFO:n, utomjordingar och tidsresor vi vanliga dödliga har oerhört svårt att förstå. Tanken med boken är att ta till grundläggande fysik och spekulera vidare huruvida det går att tänka långt utanför boxen. Följ med på en resa långt bort eller kanske rentav nära där allting är möjligt - eller?.
Har du någonsin tänkt tanken att det bara måste finnas ett sätt att färdas i ljusets hastighet? Eller att teleportering på något sätt måste vara möjligt? Att tidsresor åtminstone borde vara möjligt i teorin? Kanske inte, men om du läser Physics of the Impossible får du reda på att alla de här sci fi-grejorna faktiskt är möjliga, under rätt förutsättningar. På vägen får du en repetition av idéer som du kanske tyckte var för tråkiga på skolans fysiklektioner.

Bokens författare Michio Kaku är en av de där vetenskapsmännen som har en förmåga att förklara svåra koncept på ett sätt som gör dem lätta att förstå även om det skulle vara så att man saknar en examen i astrofysik. Han hör med andra ord till samma skara populärvetenskapliga författare och föredragshållare som exempelvis Neil Degrasse Tyson, Carl Sagan och Stephen Hawking (även om den sistnämnde trots allt till största delen ägnade sitt liv åt akademisk forskning).

Rangordnade omöjligheter
Kaku delar upp boken i tre delar som utgör en rangordning av olika framtidsteknologier baserade på hur svåra de är att genomföra i verkligheten. Bokens första del tar till exempel upp teleportering, telepati, robotar och AI samt stjärnkryssare. I den andra delen presenteras vi för förutsättningarna som gäller för till exempel tidsresor och att resa i ljusets hastighet. Den tredje och sista delen behandlar evighetsmaskiner och prekognition. Författarens grundläggande argument för att överhuvudtaget angripa koncept som ses som omöjliga är att vi idag har gjort tekniska framsteg som ansågs helt omöjliga för så lite som 150 år sedan. Den första klassen definieras som tekniker som är omöjliga idag men som inte bryter mot några i nuläget kända naturlagar. Andra klassen innehåller tekniker som befinner sig på den yttersta kanten av vår förståelse av universum och som, om de ens blir tillgängliga, förmodligen inte kommer att bli det på tusentals år. Tredje klassen, till sist, avhandlar teknik som bryter mot de kända naturlagarna.

En bra grundintroduktion till avancerad fysik
Physics of the Impossible är en utmärkt bok för den som spenderat timmar åt att fundera över tekniken i sci fi-böcker och filmer. Kaku tar ofta avstamp i populärkulturella sammanhang, exempelvis Star Trek, när han skriver om teleportering. Den som tycker om att hitta ingången som gör det omöjliga möjligt, hur liten den ingången än må vara, kommer att ha stor glädje av den här boken, liksom den som fascineras av sci fi i största allmänhet. Omöjligheter åsido, boken är inte enbart en genomgång av fysikens omöjligheter. På resan genom alla de snudd på omöjliga koncept som gås igenom får man också en utmärkt introduktion till fysikens grundlagar. Det går till exempel inte att diskutera teoretiska möjligheter om att färdas i ljusets hastighet utan att först också gå igenom vad ljus är och hur det fungerar. Den här bokens främsta förtjänst är därför inte nödvändigtvis den lättsmälta presentationen av diverse sci fi-idéer. Snarare är det kanske en bok som på ett väldigt smart och underhållande sätt fungerar som en introduktion till grundläggande fysik, kvantfysik och andra normalt sett svårtillgängliga ämnen.