Den gode tolken

The Mission Song
Bok av John le Carré
Salvo, son till en katolsk missionär och gift med en stjärnjournalist, är en ofta anlitad tolk på internationella konferenser. Men han har också ett hemligt liv, som inte ens hans fru vet någonting om. Hans specialkunskaper i afrikanska språk har gjort honom hett eftertraktad hos den brittiska underrättelsetjänsten. Och han finner sig snart spela en central och avgörande roll i förberedelserna för ett politiskt och militärt övertagande av ett av världens mest mineralrika områden: östra Kongo, där Salvo själv har sina rötter. Ett uppdrag som också kan lösa motsättningarna i hans eget liv - eller få det att falla sönder. John le Carrés Den trägne odlaren (2001), stor framgång både som bok och film, var en resa in i Afrikas mörkaste hjärta. Dit återvänder han nu i sin nya roman.