Göra gott : En sjuksköterskas berättelse

The Language of Kindness
Bok av Christie Watson
"Göra gott" är en kärleksfull inifrånskildring av ett livsviktigt yrke. Christie Watson berättar personligt och medkännande om de erfarenheter hon samlat under sina tjugo år som sjuksköterska - från födsel till död, från akuten till långvården. Vi får följa med när en orolig mamma för första gången vågar hålla sin för tidigt födda son i famnen. När akutlarmet går. Under plågsamt långa och komplicerade hjärtoperationer. Och vid det svåraste av allt, när ett barn har dött och den sörjande familjen ska ta farväl. Christie Watsons hyllade berättelse inger hopp och lyfter fram betydelsen av omtanke, omsorg och vänlighet - även utanför sjukhusets väggar.
Boken är skriven med en otrolig rakhet och ärlighet. Den är hoppfull, brutal och varm på en och samma gång. Vid flera tillfällen gör det ont att läsa