Ormens väg på hälleberget

The Way of a Serpent
Bok av Torgny Lindgren
Berättelsen utspelar sig i mitten på 1800-talet i en liten by i Norrlands inland. Romanen handlar om hur både skulder och fordringar går i arv. När familjen på en arrendegård inte kan betala för sig, får kvinnorna göra det - in natura. Denna förnedring pågår i tiotals år, tills den slutligen upphör.
Boken är ganska kort och är egentligen ett klassiskt klassdrama. Det som gör den speciell är språket. Berättelsen är skriven på västerbottniska. I början tyckte jag det var lite svårläst men så fort man kommit in i rytmen var det inga problem med varken bibelcitat eller snirkliga meningar. Lindgren blandar väldigt korthuggna meningar med dito långa i en alldeles egen språkrytm. Familjen på Kullmyrliden är så djupt skuldsatt att modern tvingas betala handelsmannen i byn med sin kropp för att kunna sätta mat på bordet. Det här är berättelsen om människans utsatthet och hur hon lyckas uthärda. Det är som det är, säger de.