Vad är queer?

Bok av Fanny Ambjörnsson
Det här är en bok som hjälper oss människor att ifrågasätta samhällets normer. Författaren pekar på att det vi upplever som självklart och normalt egentligen bara handlar om konstruktioner. Boken tar också upp det faktum att många hbtqia-personer fortfarande upplever sig leva i utanförskap, trots nya äktenskapslagar och andra nyvunna rättigheter.
Det är enormt svårt att lägga ifrån sig Vad är queer? då den fullkomligen kryllar av intressanta frågeställningar och infallsvinklar. Oavsett om man håller med Ambjörnsson eller inte så kommer man nästan garanterat se världen på ett nytt sätt efter att ha läst den här boken. Verkets styrka ligger framför allt i att författaren lyckas visa hur juridiska rättigheter inte alltid innebär att en stigmatiserad grupp känner sig insläppt i gemenskapen.