Klimatförändringar : naturliga och antropogena orsaker

Bok av Jörgen Bogren
Boken Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor samt till samhällsplanerare inom bland annat kommun och stat där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras. Förutom att behandla orsaker till klimatförändringar, diskuteras även konsekvenserna samt olika åtgärder och anpassningar. Författarna är klimatologer. Jörgen Bogren (FD) och Torbjörn Gustavsson (docent) forskar och undervisar vid Göteborgs universitet. Göran Loman (FD) är konsult med inriktning på miljö- och klimatfrågor. I boken behandlas de faktorer som styr vårt klimat, såväl på kort som på lång sikt. Den pågående förändringen av jordens temperatur sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och vad som kan betraktas som naturliga klimatvariationer. En beskrivning ges av de effekter som en klimatförändring kan få på ekosystemen och samhället. Avslutningsvis diskuteras om en eventuell klimatförändring är av godo eller ondo, samt vilka åtgärder eller anpassningar som kan erfordras för att eventuellt motverka en klimatförändring. Det stora intresset bland allmänhet och i media visar på en ökande oro gällande jordens klimat och hur det kommer att gestalta sig i framtiden: • Kommer temperaturen att öka? • Hur mycket kan havsnivån stiga? • Blir väderextremerna kraftigare och mer frekventa? • Medför ett varmare klimat en ökad jordbruksproduktion? • Hur stor förändring är att se som naturlig? • Hur kan en klimatförändring påverka ekosystem och samhälle?
4 utgåvor
Välj utgåva
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Bokbörsen (begagnade böcker)
100 kr + 59 frakt
Adlibris
355 kr fri frakt
CampusBokhandeln
378 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Klimatförändringar - Naturliga och antropogena orsaker
378 kr
Klimatförändringar : Naturliga och antropogena orsaker
385 kr
Klimatförändringar : Naturliga och antropogena orsaker
385 kr
Klimatförändringar - Naturliga och antropogena orsaker
385 kr
Klimatförändringar: Naturliga och Antropogena orsaker
180 kr
Book Outlet
423 kr fri frakt
Bokus
233 kr fri frakt
Bokextra
397 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Klimatförändringar : Naturliga och antropogena orsaker
397 kr