Att växa som vuxen

Bok av Anders Engquist
Här får läsaren hjälp med att identifiera olika sorters svårigheter och få nya perspektiv på sin livssituation. Författaren menar att det viktiga är att fortsätta kämpa snarare än att bli botad till varje pris. Boken passar bra för enskilda individer med intresse för psykoterapi men kan också användas i studiecirklar och inom socialtjänsten.
I februari i år började jag läsa Anders Engquists bok Att växa som vuxen: nya perspektiv på dig själv och andra.
Den här boken har rätt många år på nacken. Boken har kommit ut i flera upplagor, vissa av dem uppdaterade. Första utgåvan kom redan 1980. Den utgåva jag har läst, den fjärde, är tryckt 2005. Det säger en hel del om att vissa företeelser är tidlösa – eller så kan de, i litterär form, kompletteras med nya forskarrön.

Som läsare får jag i Att växa som vuxen många exempel ur verkliga livet på svårigheter som människor möter. Ibland känner jag igen mig själv i såväl situationer som människor. Författaren ger mig utöver detta även nya perspektiv och aha-upplevelser på det som sker. Läsaren får verktyg för att klara vissa svåra ting, men inte verktyg som botar utan verktyg för att överleva och klara av att gå vidare. Livet självt blir terapi och jag behöver inte betala dyrt för det – boken har jag inte ens köpt utan lånat.

Jag tycker att den står sig bra fortfarande och finner många nyttiga råd i den. Detta utan att jag känner mig pådyvlad än den ena, än den andra terapiformen. Det enda jag kan känna är en irritation över att jag inte läste den tidigare.

Mitt omdöme blir det högsta.