Det stora århundradet, #1

Brobyggarna

Bok av Jan Guillou
Tre pojkar skickas till Oslo för att bli repslagarlärlingar. Väl i Oslo upptäcks att de har en enorm talang för teknik och skickas till utbildning i Tyskland. Planen är att de ska bidra med kunskap för de stora järnvägsprojekt Norge planerar. Bara en av dem kommer tillbaka. De andra möter sina öden i andra delar av världen.
Här börjar historien i bokserien århundradet om tre norska bröder dom är uppvuxna i en fiskar familj i enkla förhållanden. Deras far dör i en fiskeolycka och sönerna får börja arbeta men det visar sig att de har andra talanger än att fiska. De blir i brobryggare alla tre med betald utbildning.
När de är utexaminerade så separeras de tre bröderna fast de ska arbeta på samma brobygge. En bror flyr till Afrika och börjar bygga broar där och skapar sig en händelserikt liv med afrikansk drottning, lejonjakt, krig, sorg och vänskap.
Den yngsta broderna flyr till London med sin kärlek och ensam blir Lauritz Kvar i Norge för att arbeta och åtgärda den utbildning som de fått.
Detta är den första delen i romansviten Det stora århundradet. Tre bröder födda på det norska Vestlandet blir i början av nittonhundratalet faderlösa. De får hjälp att utbilda sig till brobyggare. Senare får de ekonomisk hjälp för att studera till ingenjörer i Tyskland. Vi får följa deras hur de fortsätter sina arbeten , bara den äldste återvänder till Norge, en av dem kommer till Afrika, den yngste i London. Vi får till största delen följa Lauritz som bygger järnvägsbroar i Norge. Det är hans familj som de senare böckerna i serien till stor del handlar om. Man lär sig mycket om hur livet tedde sig i tidiga nittonhundratalet.
Denna första del av Guillou om Det stora århundradet tar sin början när 1900-talet är ungt. Tre fattiga norska pojkar på landsbygden mister sin far som var fiskare. Då familjen inte längre har någon försörjning för barnen får de flytta från sitt lantliga hem vid Norges kust till storstaden Oslo. Där upptäcks deras talang för teknik och de får chansen att utbilda sig till ingenjörer. Efter utbildningen hamnar de på olika håll i världen, men alla får de stor betydelse för det samhälle de verkar i.
Det är en fascinerande bild av en värld i utveckling som Jan Guillou presenterar i Brobyggarna. Guillou låter de tre pojkarna leda oss i den fascinerande berättelsen i den stora omvandlingen av Norge, och världen, under detta sekel. Byar, orter och hela länder knyts samman genom järnvägsspår och världen moderniseras. Framtidstron frodas. De som har utbildning och talang blir välbärgade, och var och en kan söka sin lycka på olika sätt.