Tractatus logico-philosophicus

A Sorrow Beyond Dreams
Bok av Peter Handke
Vid sjuttiotalets början tar Peter Handkes mamma sitt liv. Efter ett liv i misär och flera motgångar orkar hon inte längre och väljer att göra det. Kvar lämnas Peter med ett liv som inte blir som han tänkt sig. Hans äktenskap fallerar och tiden i Österrike och Berlin blir inte som tänkt med kriget och efterkriget.