Att bli Steve Jobs

Becoming Steve Jobs: The evolution of a reckless upstart into a visionary leader
Bok av Brent Schlender
Steve Jobs var en av världens mest framgångsrika och kända ledare. Han sågs ömsom som geni, ömsom som skurk. Brent Schendler ger här en djuplodande insikt om mannen bakom rubrikerna och besvarar inte minst frågan hur Jobs, som grundare till Apple, kom att slängas ut från sitt eget företag, bara för att tas in från kylan igen och bli en ikon.