Digerdöden

Bok av Dick Harrison
Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, härjade i Europa under medeltiden och dödade i genomsnitt var tredje person. I stort sett alla som smittades av farsoten gick en säker död till mötes. Historikern Dick Harrison skildrar med inlevelse denna fruktansvärda farsot. Skickligt varvar författaren avgörande händelser med enskilda personöden. Han berättar om hur sjukdomen uppstod och hur den spreds mellan länder. Vi möter hjältarna, som med livet som insats, försökte bota gamla och unga som smittats. Hur påverkades Sverige och länderna i Norden? Vad var det som till slut fick stopp på digerdödens framfart? Och varför kallas digerdöden ofta för "svarta döden"?
Digerdöden är en del i en serie för Historiska Media där Dick Harrison skriver böcker om historiska händelser och skeenden i ett kortare format. Böckerna är på under 200 sidor och är faktaspäckade samtidigt som de levererar historia på ett levande sätt. Vi möter riktiga människor och verkliga berättelser, inte bara något torrt uppräknande av fakta. Perfekt för den som känner ett sug efter mer historiska fakta men blir avskräckt av tjockleken på många böcker om historia.

Digerdöden skildrar hur pesten tog sig fram i Sverige, Skandinavien och till viss del i övriga Europa. Det berättas om de pestsägner som växte fram till följd av den katastrof pesten var. Han berättar om hur vanligt folk reagerar när pesten kommer samt hur kyrkan reagerar och försöker förklara pesten. Han svarar på många frågor i boken som: Hur trodde folk man kunde hålla pesten borta? Vad sa dåtidens läkekonst om pesten? Vilka skyllde man pesten på? Hur eldades antisemitismen på av pesten?

Kort sagt: väldigt intressant, kortfattat och tillgängligt.