Antropocen : en essä om människans tidsålder

Sverker Sörlin