Fänrik Ståls sägner : en samling sånger

Bok av Johan Ludvig Runeberg
Alltsen det svenska rikets begynnelse var också Finland en del av det, innan det katastrofala kriget mot Ryssland ledde till Rikssprängningen genom den ryska erövringen 1808-1809, vilken även bekräftades formellt genom fredsslutet i Fredrikshamn den 17 september 1809. När första samlingen av "Fänrik Ståls sägner" gavs ut i december 1848 väckte den oerhört stor entusiasm i såväl Finland som Sverige. Trots att kriget ses ur förlorarens synvinkel kom Sägnerna att få väldigt stor betydelse då diktverket har såväl patriotiska som nationsbyggande aspekter. Runebergs fosterlandskärlek handlar om att med hängivenhet kämpa och arbeta för nationen och inte sälja den. Genom att lyfta fram Finska krigets nesliga historia i ögonblicksbilder och ge krigsskildringarna episodisk anekdotisk form gav Runeberg levande teckningar av folket i krig och skapade på så vis en källa till nationell stolthet. Det är diktarens förmåga och fantasi det till stor del handlar om i Sägnerna, inte den egentliga historiska sanningen, eftersom Runeberg ville återge krigets anda. Genom att det gått 160 år sen första samlingen gavs ut är det på sin plats med kommentarer till diktverket: Om Runeberg; Ordförklaringar och upplysningar om dikterna; Om finska kriget 1808-1809.
21 utgåvor
Välj utgåva
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789176452196
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Pocket
ISBN: 9789197678728
Fänrik Ståls Sägner: En Samling SångerSvenska - Pocket
ISBN: 9781146319348
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Pocket
ISBN: 9789188221490
Fänrik Ståls sägnerSvenska - E-bok
ISBN: 9789187593482
Fänrik Ståls SägnerSvenska - Ljudbok
ISBN: 9789186023379
Vänrikki Stoolin tarinatFinska - Inbunden
ISBN: 9789512095957
Fänrik Ståls sägnerFinska - Ljudbok
ISBN: 9789510429396
Fänrik Ståls Sägner: En Samling SångerSvenska - Pocket
ISBN: 9781293759462
Fänrik Ståls SägnerSvenska - Pocket
ISBN: 9781172627219
Fänrik Ståls SägnerSvenska - Pocket
ISBN: 9781246236347
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789178900138
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Pocket
ISBN: 9789178421169
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789171023360
Fänrik Ståls sägnerInbunden
ISBN: 9789178421237
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789177363279
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789171020734
Fänrik Ståls sägnerSvenska - Okänt
ISBN: 9789171022929
Fänrik Ståls sägner : en samling sångerSvenska - Pocket
ISBN: 9789515203281
Vänrikki Stoolin tarinatInbunden
ISBN: 9789512063147