Jag mötte Jesus

Jeg mødte Jesus. Bekendelse fra en modvilligt troende
Bok av Charlotte Rørth
Journalisten Charlotte Rørth var inte en religiös eller andlig sökare den dagen Guds Son bokstavligen visade sig och talade till henne i en landsortskyrka i Úbeda i Spanien. Erfarenheten kom som en mental och fysisk blixt och tvingade henne att ta sitt moderna rationella liv i beaktande. I boken Jag mötte Jesus berättar Charlotte Rørth om hur hon, som kritiskt granskande journalist, plötsligt drabbas av det starka mötet med Jesus och hur hon sedan hanterar upplevelsen efteråt. Det är fascinerande att läsa om hur hon gör allt för att rationalisera sin upplevelse: Kan det vara epilepsi? Stress? Lika intressant som det är att följa Charlottes upplevelse är det att se omvärldens reaktion när hon, som tidigare ansetts som så rationell, skarp och begåvad, berättar om sin upplevelse och plötsligt ses som en skör och hopplös excentriker. Läsaren får också följa med Charlotte på en resa tillbaka i litteraturen och historien om Jesus. Vi får följa med när hon besöker forskare inom medicin och psykiatri, präster och andliga guider för att finna kunskap och förståelse kring vad hänt henne. Jag mötte Jesus är en personlig, existentiell berättelse om tro och tabu i Skandinavien, där religiösa upplevelser och erfarenheter är något av det mest privata. Definitivt något att hålla för sig själv om man inte vill bli sedd som psykiskt instabil och komplett galen.
Charlotte Rørth möter Jesus i en sakristia i Spanien. Upplevelsen läggs i knät på henne som något hon inte själv har valt eller sökt upp - en helt främmande erfarenhet för henne som bara är en helt vanlig dansk kvinna och inte kyrkligt engagerad eller andligt sökande på något vis. Men erfarenheten går inte förneka, den är intensiv och stark. Som akademiskt skolad journalist måste hon gå till djupet med vad det är hon har fått erfara och vad det betyder. Hon samtalar med experter på olika områden och försöker söka upp berättelser från människor med liknande erfarenheter.

Det blev till en berättelse hon behövde föra vidare. En insiktsfull och uppslukande bok om hur det existentiella möter våra vanliga liv och inte kan förnekas trots att det inte kan beskrivas med våra naturvetenskapliga termer. Jesus har något att säga med att möta just henne i vår tid, från vår del av världen. Jesus finns, nu och här, och han är glad över att vi finns.

En varm upplevelse som berör mig och gör mig tacksam till Charlotte som valt att dela med sig.