Matmyten : Vetenskapen om vad vi äter och hur det påverkar oss

The Diet Myth
Bok av Tim Spector
Med Matmyten får läsaren enkla regler och tips på hur hälsan kan förbättras, både på kort och lång sikt. Genom att undvika viss föda, reducera en annan sorts föda och öka intaget av vissa födoämnen kommer vi långt på vägen mot ett friskare liv. Allt som marknadsförs som hälsosamt är det inte, Matmyten reder ut begreppen.
Mat är ett hett ämne när det kommer till vad man ska äta, vad som kan förlänga livet och vad för slags mat som kan bidra till att förhindra allvarliga sjukdomar. Matmyten ger en bred bild av ny matforskning och ställer det i relation till hur det påverkar kroppen. Att göra mindre kostförändringar kan vara nyckeln till att bli av med smärta, reducera risken för stroke och högt blodtryck. Myten om mat är komplicerad och Tim Spector lotsar läsaren skickligt genom denna labyrint.