Problem med personalens attityd och engagemang? : en handbok i hur du får alla att bidra till goda resultat

Trouble with staff attitudes and commitment?
Ingemar Fredriksson