Händelsehorisonten

Bok av Balsam Karam
Milde är en ung kvinna från Utkanterna, en plats bakom bergen, där mödrar och döttrar lever utanför samhället. Dit har de deporterats, där lever de utan rättigheter och under svåra omständigheter. Men Milde är upprorisk. Hon är sjutton år när hon - tillsammans med två vänner - kastar molotovcocktails mot stadsbyggnadskontoret i staden, det sägs att hon är hjärnan bakom upproret. Hon grips, hålls fången, torteras och får ett slutgiltigt val: invänta avrättning i staden eller skickas ut i rymden, in i ett svart hål, in i Massan, inom ramen för ett forskningsprojekt. Milde väljer rymden - och evigheten. Händelsehorisonten är en djupt existensiell och gripande - men också högst politisk - roman om centrum, förtryck, exil, solidaritet, trauma och förlust. Med en helt egen röst skriver Balsam Karam om en hopplöshet som aldrig blir uppgiven, om en ung kvinnas ihärdiga tro på en bättre värld och om att inte låta sig kuvas. Vi får följa Mildes väg från upproriskt barn till upprorsledare till fånge i ett kronologiskt uppbrutet narrativ där upprorselden får sista ordet - allt skrivet med stor värdighet..
En mörk bok, men ändå så ljus, det finns så mycket glädje, kämpaglöd och framtidstro trots livet i utanförskap och som papperslös i kåkstaden Utkanterna. En kamp för överlevnad med hjälp av det starka systerskapet och det starka bandet kvinnor och barn emellan.

Vi får följa mamma Essa och hennes dotter Milde från att de blir utdrivna ur Staden fram till Mildes straff efter Upproret. Eller, boken börjar med Straffet för att sen ta läsaren till början av berättelsen... Utdrivningen!

En stark debutroman, så vackert skrivet trots allt det jobbiga, man tar till sig, men tappar aldrig tron utan vet att bakom det svarta hålet finns ljuset.