Kattens hemliga språk

Die geheime Sprache der Katzen
Bok av Susanne Schötz
Så lär du dig att förstå din katt! I "Kattens hemliga språk" visar språkforskaren Susanne Schötz hur katter kommunicerar med varandra och med människor. På ett underhållande och lättillgängligt sätt berättar hon vad katten menar när den jamar, kurrar och spinner. Boken är ett måste för alla kattälskare, med kapitel som "Kattspråk för nybörjare" och "Kattproblem i vardagen". Författaren är fonetiker och använder språkvetenskapliga metoder för att analysera kattens olika läten. Med hennes tips lär du dig att kommunicera smartare med din egen katt.
Har du alltid undrat vad din katt egentligen försöker säga dig?
I Susanne Schötz bok kan du, som hängiven kattnörd, verkligen grotta ned dig i allt ifrån vokaliseringar till IPA-scheman och fonetisk transkription. Extra fiffigt är att boken är direkt kopplad till det forskningsarbete om katters vokaliseringar som Susanne bedriver med bl.a. Robert Eklund vid LiU. I boken finns tydliga hänvisningar till webbplatsen där man kan följa forskningen och ta del av de många inspelningar man hittills gjort av katters läten.

En mycket intressant och kunskapsfylld bok för alla som vill lära sig förstå och kommunicera bättre med sin katt!
Här får vi ta del av katters olika ljud och vad de KAN betyda. I inledningen läser vi att olika katter kommunicerar med olika ljud för samma betydelse. Det gör att jag uppfattar boken som lite svår att hjälpa mig att tolka min katts läten. Till det positiva med boken hör att jag öppnar mina ögon, eller snarare kanske mina öron för de olika nyanseringarna i min katts läten för att koppla de till en specifik situation så jag enklare kan bli mer uppmärksam på när och vad min katt kommunicerar