Barn med flera språk

Bok av Gunilla Ladberg
Boken handlar om hur man kan hjälpa barn att utveckla fler än ett språk. För att kunna hjälpa ett barns språkutveckling krävs det att vuxna förstår skillnaderna hos olika barns språkutveckling och modersmålets betydelse. Författaren beskriver hur man kan hjälpa med flerspråkighet i hemmet såväl som i skolan och på förskolan.
Denna bok handlar om barn som växer upp i flerspråkiga miljöer. Den skildrar hur man kan hjälpa barnet med de olika språken. Författaren ger praktiska råd som kan appliceras i hemmet såväl som i förskolan och i skolan. Bland annat handlar den om att förstå barns olikheter och vikten av modersmålet. Författaren beskriver fördelarna med hemspråkslärare och situationer när modersmålet inte prioriteras av barnet.

Detta är en informativ bok som ger många viktiga insikter vad gäller flerspråkighet. Den har mycket information, men jag hade hoppats att den skulle ha fler praktiska tips. Den känns mer som en teoretisk lärobok än en handbok för familjer med tvåspråkighet och flerspråkighet. Med det sagt tycker jag dock att den är intressant och läsvärd. Jag gillar framför allt hur författaren beskriver hur viktigt modersmålet är för att lära sig ett ytterligare språk.