Flickornas historia

Bok av Kristina Lindström
I sjutton olika berättelser berättas här Sveriges historia, sett ur flickors perspektiv. Det är berättelser om bland annat stenåldern, bronsåldern, vasatiden och så långt fram som 2000-talet, och ytterligare 13 epoker. Det är skönlitterära berättelser som har mycket fakta invävd och varje kapitel avslutas dessutom med en kort faktatext om epoken.
Genom sjutton olika berättelser berättar Kristina Lindström om Sveriges historia med fokus på flickor. Från stenåldern fram genom vikingatiden, stormaktstiden, andra världskriget och fler tidsepoker. Berättelserna är skönlitterära med mycket fakta invävd. Varje kapitel avslutas med en liten faktaruta om den berättade epoken.

En mycket bra bok med fina illustrationer. Passar perfekt för barn som vill lära sig mer om Sveriges historia och om hur livet i Sverige var förr i tiden.