Fraustadt 1706

Oskar Sjöström
En unik bok då författaren lägger fokus på slaget vid Fraustadt 1706, under det stora nordiska kriget. De svenska karolinerna var till antalet bara hälften så många som den 20 000 man starka sachsisk-ryska armén som de lyckades besegra i Fraustadt. Antalet krigsfångar var fler än 7000 män. Vad hände egentligen med dem?.
4 utgåvor
Välj utgåva
Fraustadt 1706 : Ett fält färgat röttSvenska - E-bok
ISBN: 9789187031632
Fraustadt 1706 : ett fält färgat röttSvenska - Inbunden
ISBN: 9789185507900
Fraustadt 1706 : ett fält färgat röttSvenska - Pocket
ISBN: 9789185873890
Fraustadt 1706 : ett fält färgat röttSvenska - Ljudbok
ISBN: 9789177893202
Boken handlar om de händelser som resulterade i sammandrabbningen mellan den svenska/karolinska armékåren på 10 000 man och den dubbelt så stora sachsisk-ryska armén i Fraustadt år 1706. Tiden efter den förkrossande segern för svenskarna avhandlas också och Sjöström kan tack vare nytt källmaterial ge klarhet rörande ett antal myter som florerat kring slaget vid Fraustadt. Det har bland annat påståtts att karolinerna, rent ut sagt, slaktade ett större antal av de krigsfångar som togs tillfånga. Drygt 7000 soldater stupade på den sachsisk-ryska sidan och ungefär lika många tillfångatogs. Den svenska sidan förlorade 400 man under general Carl Gustaf Rehnskiölds ledning. Segern hade kunnat avgöra det stora nordiska kriget.

Sjöström levererar fakta i välskriven romanform, vilket gör att det är lätt att ta till sig bokens innehåll. Positivt är också att han inte bara skriver utifrån ett perspektiv, det svenska, utan inkluderar även motståndarens. Dessutom bifogas beskrivande kartor, som underlättar förståelsen för slagets olika faser. Det enda som var lite mindre bra kan jag tycka är namnen på alla dem som sårades eller dog.

Jag skulle rekommendera Fraustadt 1706 till den som är historieintresserad och då med fokus på det stora nordiska kriget, karolinerna, karolinsk krigföring och den karolinska epoken. Boken passar även den som studerar eller forskar inom nämnda ämnesområden.