Freakonomics

Bok av Steven Levitt och Stephen J. Dubner
Detta är en bok som på ett annorlunda sätt avslöjar hur världen egentligen fungerar. Det gäller bara att ställa de rätta frågorna och vara beredd på att svaren inte blir som man tror. Steven D. Levitt är ingen vanlig ekonom och Stephen J. Dubner är ingen vanlig journalist. I denna bok får de oss att se på vår omvärld på ett nytt sätt.
34 utgåvor
Välj utgåva
FreakonomicsEngelska - Pocket
ISBN: 9780141030081
FreakonomicsEngelska - Pocket
ISBN: 9780061956270
FreakonomicsFinska - Inbunden
ISBN: 9789525592436
FreakonomicsEngelska - Inbunden
ISBN: 9780061234002
Freakonomics Rev EdLjudbok
ISBN: 9780061254680
FreakonomicsLjudbok
ISBN: 9780060842963
FreakonomicsEngelska - Inbunden
ISBN: 9780060731328

ISBN: 9780061722899
Freakonomics - Stephen J. DubnerEngelska - Okänt
ISBN: 9780713999082
Freakonomics - Steven D. LevittEngelska - Okänt
ISBN: 9780141035307
FreakonomicsPocket
ISBN: 9780141025803
Freakonomics
ISBN: 9782070341795
Freakonomics (Spanish Edition)Spanska - Pocket
ISBN: 9788496581814
Freakonomics intl pb and other riddles of modern lifeEngelska - Inbunden
ISBN: 9780061131325
En bitvis intressant bok där författarna undersöker data utan att det blir allt för tungt. De lyfter blicken bortom samvariation, som många tidigare studier använt för att påvisa korrelationer mellan data, och vista hur man med regressionsanalys kan gräva djupare i data.
Boken är ganska lättläst och intressant, men i slutet ledsnade jag verkligen då sista kapitlet plöjde igenom åtskilliga listor av amerikanska namn, utan att tillföra så mycket.
Rekommenderas för den som är intresserad av statistik
Tyvärr en väldigt dålig bok. Den är väldigt basic och förklarar egentligen väldigt lite. Deras förutsägelser om tio år framåt slår inte heller in. Ger ingenting så finna bättre böcker att läsa.
Innan man läser boken Freakonomics ska man ha klart för sig vad skillnaden mellan samvariation och kausalitet är. Att två fenomen har en samvariation betyder inte att den ena fenomenet orsakar det andra. Författarna till den här boken påstår sig hitta "samband" mellan alla möjliga fenomen. Rent vetenskapligt har de hittat en samvariation, att bevisa att det ena orsakar det andra är något helt annat - om det ens är relevant. Ofta är så kallade orsakssamband också mycket komplexa när man skrapar man på ytan, men det är det svårt att skriva en storsäljare om.
Jätteintressant bok som undersöker många olika ämnen på djupet delvis från en ekonomisk synpunkt. Rekommenderar verkligen.