Pedagogiska samtal i psykiatrin : bemötande och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Bok av Marie Julin
Boken presenterar ett pedagogiskt arbetssätt som kan öka förutsättningarna för att nå ett gott resultat. Ett pedagogiskt arbetssätt innebär att man utgår från individens faktiska funktionsnivå, att man utforskar individens tänkande och perspektiv. Utifrån detta kan man möjliggöra lärande och utveckling. I boken får du en enkel och användbar introduktion i det ofta komplexa arbetet med att stödja och motivera personer med neurospsykiatriska funktionsnedsättningar. Många exempel ges för att tydliggöra hur svårigheterna påverkar olika situationer. Sist i boken presenteras några längre fallbeskrivningar för att åskådliggöra hur man utifrån det pedagogiska perspektivet kan arbeta med personer som har en komplex problematik.