Något bara kvinnor kan

Ulrika Lorentzi
En bok om graviditet, normer och teorier kring den. Här analyseras bland annat normen kring att kvinnor ska vilja ha barn och att kvinnor inte ses som fullvärdiga i samtalet/samhället förrän de blivit mammor. Här diskuteras också hur vi ska göra graviditeten till något mänskligt istället för att som vi gjort i historien begränsa den till att vara något gudomligt alternativt djuriskt. Boken har öppnat för mig vikten av att hitta ett mänskliggörande språk för graviditeten. Något som välkomnar männen och som samtidigt inkluderar kvinnorna i den mänskliga erfarenheten även med graviditeter. En slutsats som nås är att graviditeten kan lära både män och kvinnor om att vi människor är beroende och att det inte behöver vara något negativt, så som det framställts i västvärlden där den individualistiska manliga autonomin varit idealet.

Minus för lite upprepningar och stundvis hoppigt resonemang, men annars mycket intressant läsning.
Kommer behöva läsa om den här!