Sarah : från övergrepp i barndomen och år av djup förtvivlan och dödslängtan till ett liv i hopp och frihet

Sarah : From an Abusive Childhood and the Depths of Suicidal Despair to a Life of Hope and Freedom
Bok av Sarah Shaw
Övergrepp är vanliga och offren är oftast tysta för att de skuldbelägger sig själva. Den som vågar yppa vad som hänt kan tystas och förminskas, skadan blir än värre. En modig människa som i Jesu namn vågat synliggöra sin smärta är författaren till denna bok. Priset hon och många andra erhöll är helande.