Atlas över en invecklad värld : dikter 1988-1991

An atlas of the difficult world : poems 1988-1991
Bok av Adrienne Rich
Konsten är värdelös om den bara pryder middagsbordet hos den makt som håller den gisslan.» Med de orden tackade Adrienne Rich nej till ett pris från Clinton-administrationen 1997. Hennes författarskap, laddat med stor litterär såväl som politisk sprängkraft, spänner mellan poesi, essäistik och feministisk teori. Diktsamlingen Atlas över en komplicerad värld kom ut 1991 och består av personporträtt, ögonblicksskildringar och djupdykningar i historien, alla präglade av Richs unika känslighet för förbisedda detaljer och förmåga att se världen ur nya vinklar - inte minst i den långa titeldikten, en politisk exposé över det samtida USA. Adrienne Rich (1929-2012) var amerikansk poet, essäist och aktivist, på svenska främst känd som feministisk teoretiker. Rich debuterade som poet 1951 och gav ut ett tjugotal diktsamlingar, bland dem Diving into the Wreck (1973) och An Atlas of the Difficult World (1991). Med Atlas över en komplicerad värld blir hon äntligen introducerad som poet på svenska.
2 utgåvor
Välj utgåva
An Atlas of the Difficult WorldEngelska - Pocket
ISBN: 9780393308310
Atlas över en invecklad värld : dikter 1988-1991Svenska - Pocket
ISBN: 9789172474550